homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

ผู้สอน
ภัทรานี พลลา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11241

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการพัฒนาเว็บเพจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)