ง 21201 คอมพิวเตอร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้สอน

นาย ศรัณยู ศรีสวัสดิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ง 21201 คอมพิวเตอร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11247

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

คำอธิบายชั้นเรียน

ง 21201 คอมพิวเตอร์ 1 (โปรแกรมสำนักงาน 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.