homeง 21201 คอมพิวเตอร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
ง 21201 คอมพิวเตอร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นาย ศรัณยู ศรีสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ง 21201 คอมพิวเตอร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11247

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ง 21201 คอมพิวเตอร์ 1 (โปรแกรมสำนักงาน 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)