รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ
ผู้สอน

นาย ยงยุทธ พรมบุตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11249

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ เป็นกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพ ตามกระบวนการ การเตรียมความพร้อม การกำหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเก็บความรู้ การนำความรู้ไปใช้ การประเมินผลการจัดการความรู้ การสรุปและรายงานผลการจัดการความรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.