homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/8
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/8

ผู้สอน
นิรชร สุขสมศรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/8

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11250

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชั้น ม.ปลาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)