เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาช่างคอมพิวเตอร์ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์แบบเบื้องต้น