homeเศรษฐศาสตร์ทั่วไป
personperson_add
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

ผู้สอน
นางสาว พิมพิกา พูลสวัสดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11259

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษา กศ.บป.


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)