homeชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6
person
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6

ผู้สอน
นาย สนิท แทนเทือก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1126

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - ป.2  และสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ(คอมพิวเตอร์) ระดับชั้น ป.1-ป.6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)