ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6


ผู้สอน
นาย สนิท แทนเทือก
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6

รหัสวิชา
1126

สถานศึกษา
โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี

คำอธิบายวิชา

สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 - ป.2  และสอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ(คอมพิวเตอร์) ระดับชั้น ป.1-ป.6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books