home1/2557 ระบบฐานข้อมูล (ปวส.2 คอมฯ ช่วงเช้า)
personperson_add
1/2557 ระบบฐานข้อมูล (ปวส.2 คอมฯ ช่วงเช้า)

ผู้สอน
นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1/2557 ระบบฐานข้อมูล (ปวส.2 คอมฯ ช่วงเช้า)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11263

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับสู่วิชาระบบฐานข้อมูล


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)