homeชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2557 (สร้างภาพสไลด์ด้วย Proshow Producer)
personperson_add
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2557 (สร้างภาพสไลด์ด้วย Proshow Producer)

ผู้สอน
นาง จิรายุ เวชโอสถ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2557 (สร้างภาพสไลด์ด้วย Proshow Producer)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11264

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 (สร้างภาพสไลด์ด้วย Proshow Producer)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)