ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2557 (สร้างภาพสไลด์ด้วย Proshow Producer)

คำอธิบายชั้นเรียน

ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 (สร้างภาพสไลด์ด้วย Proshow Producer)