เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พย. ๑๒๐๗ การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ (Teaching and Counseling in Health)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิด ทฤษฎีหลักการ เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพการสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ ฝึกการสอนและให้คำปรึกษา รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มคน