พย. ๑๒๐๗ การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ (Teaching and Counseling in Health)
ผู้สอน

ศุภวรรณ สีแสงแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
พย. ๑๒๐๗ การสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ (Teaching and Counseling in Health)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11271

สถานศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด ทฤษฎีหลักการ เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพการสอนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ ฝึกการสอนและให้คำปรึกษา รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว ชุมชน และกลุ่มคน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.