homeเทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติขั้นสูง (1/2557)
personperson_add
เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติขั้นสูง (1/2557)

ผู้สอน
นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติขั้นสูง (1/2557)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11283

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติขั้นสูง (1/2557)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)