homeเทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติขั้นสูง (1/2557)
person
เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติขั้นสูง (1/2557)

ผู้สอน
นาย พิพัฒศรัณย์ โพธิ์บุญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติขั้นสูง (1/2557)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11283

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เทคนิคการผลิตภาพ 3 มิติขั้นสูง (1/2557)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)