ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9+5/10

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนรวม