ผู้สอน
นาง ดาวใจ ศรีสองเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9+5/10


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11287

สถานศึกษา

โรงเรียนบรบือ


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนรวม