จริยธรรมสำหรับมนุษย์ Ethics for Human Beings
ผู้สอน

สรรวภัทร พัฒโร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
จริยธรรมสำหรับมนุษย์ Ethics for Human Beings

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11292

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดลอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.