ผู้สอน
ชลิต วณิชยานันต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

4214201 การจัดและบริหารโครงการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11295

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์