ป.6

ผู้สอน
person
นางสาว คณิฐา ปัชชามาตย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ป.6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11310

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนาด" คุรุราษฎร์อุทิศ"

คำอธิบายวิชา

English Classroom 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)