homeทักษะงานช่างในชีวิตประจำวัน
personperson_add
ทักษะงานช่างในชีวิตประจำวัน

ผู้สอน
person
นาย ไพรัตน์ แสนโสม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทักษะงานช่างในชีวิตประจำวัน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11311

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การนำศาสตร์และศิลป์ ตลอดทั้งประสบการณ์ในการทำงานช่าง หรือทักษะเชิงช่าง มาใช้เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือช่าง การดูแลบำรุงรักษา การดัดแปลงซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  ในชีวิตประจำวันย่อมทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านได้มากขึ้น ตลอดจนใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ได้อีกด้วย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)