LAB ISBM

ผู้สอน
person
อนิรุธ สืบสิงห์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
LAB ISBM

หมายเลขของวิชา (Class ID)
11317

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)