LAB ISBM

ผู้สอน
person
อนิรุธ สืบสิงห์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
LAB ISBM

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11317

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)