homeการจัดการฐานข้อมูล1
person
การจัดการฐานข้อมูล1

ผู้สอน
นาย ข พ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการฐานข้อมูล1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11329

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาการออกแบบ การสร้างฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)