ผู้สอน
นาย นพดล สาลีโภชน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11333

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยทักษิณ


คำอธิบายชั้นเรียน

0000134 วิชาภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 한국문화과 한국어