homeพละ ม.1
personperson_add
พละ ม.1

ผู้สอน
นาย พูนศักดิ์ บุญช่วง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พละ ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11336

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาพลศึกษา ชั้น ม.1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)