homeพละ ม 2
person
พละ ม 2

ผู้สอน
นาย พูนศักดิ์ บุญช่วง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พละ ม 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11337

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

พดลศึกษาชั้น ม.2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)