homeพัฒนาการของวรรณคดีไทย
person
พัฒนาการของวรรณคดีไทย

ผู้สอน
อนุชา พิมศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พัฒนาการของวรรณคดีไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11341

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ทำความรู้จักและเข้าใจพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีไทย 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)