homeBasic English
person
Basic English

ผู้สอน
นางสาว จิดาภา ศรีสังข์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
Basic English

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11345

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)