homeBasic English
personperson_add
Basic English

ผู้สอน
นางสาว จิดาภา ศรีสังข์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Basic English

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11345

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)