homeประถมศึกษาปีที่1
personperson_add
ประถมศึกษาปีที่1

ผู้สอน
เพ็ญศรี มั่นคง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11359

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นครูพิเศษสอนชั้นป.1 สอน4วิชา

1.วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ

2.วิชาสังคมศึกษา

3.วิชาสุขศึกษา

4.วิชาประวัติศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)