ผู้สอน
อ.ดร อภิรัฐ ศิระวรกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11360

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี