ผู้สอน
Nippichn Khantapthai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ตารางการคำนวณ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11362

สถานศึกษา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16


คำอธิบายชั้นเรียน

ฃั้นเรียนนี้ จะศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมตารางการคำนวณ โดยใฃ้โปรแกรม Excel 2010