เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปริญญาตรีปี 3 สาขาวิชาการประมง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชากฏหมายเกษตร

สาขาวิชาการประมง ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3