homeนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นาง ณัฐมน คำชนะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11371

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)