มัธยมศึกษาปีที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ง23210
ผู้สอน

นางสาว เมธาพร มณีโชติ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ง23210

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11372

สถานศึกษา
โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.