homeวิทยาศาสตร์ ว22101
personperson_add
วิทยาศาสตร์ ว22101

ผู้สอน
นางสาว จุฬาลักษณ์ สิงห์สาธร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ ว22101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11375

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่องโครงสร้างของมนุษย์  ประกอบด้วยระบบต่างๆในร่างกาย ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ  ระบบไหลเวียนเลือด  ระบบขับถ่าย  ระบบสืบพันธ์  ระบบประสาท


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)