ผู้สอน
นางสาว จุฬาลักษณ์ สิงห์สาธร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ ว22101


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11375

สถานศึกษา

โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่องโครงสร้างของมนุษย์  ประกอบด้วยระบบต่างๆในร่างกาย ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ  ระบบไหลเวียนเลือด  ระบบขับถ่าย  ระบบสืบพันธ์  ระบบประสาท