วิทยาศาสตร์ ว22101

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่องโครงสร้างของมนุษย์  ประกอบด้วยระบบต่างๆในร่างกาย ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ  ระบบไหลเวียนเลือด  ระบบขับถ่าย  ระบบสืบพันธ์  ระบบประสาท