เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หน่วย ตัวเรา ชั้นอนุบาลปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อวัยวะภายนอกของมนุษย์ มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน อวัยวะเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต จึงต้องดูแลรักษา และป้องกันไม่ให้อวัยวะเหล่านี้ได้รับอันตราย