ผู้สอน
นางสาว ณัฐฐา ตันสังวรณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์ ค.401 ป.4/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11382

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)


คำอธิบายชั้นเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์