ผู้สอน
ราตรี พลาดสุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ระบบจำนวนเต็ม (ค21101)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11392

สถานศึกษา

โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษา ฝึกการคิดคำนวณ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.