homeระบบจำนวนเต็ม (ค21101)
person
ระบบจำนวนเต็ม (ค21101)

ผู้สอน
ราตรี พลาดสุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบจำนวนเต็ม (ค21101)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11392

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา ฝึกการคิดคำนวณ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)