ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3

โสภา ถวาย

โรงเรียนบ้านเขาทราย

คำอธิบายชั้นเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสำรอง