homeประถมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
ประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
person
นาย เหรียญชัย พันธ์ทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1140

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)