ประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้สอน

นาย เหรียญชัย พันธ์ทอง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1140

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดู่พงษ์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.