ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต
ผู้สอน

Mrs ampa kul

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11403

สถานศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.