homeIndividual Study
person
Individual Study

ผู้สอน
ศศิธร คนทน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Individual Study

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11406

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ชั้นปีที่ 4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)