ป5

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นป5 ชอบวิชาวิทฯและคณิตศาสตร์ เป็นนักกีฬาว่ายน้ำของสระจุฬาภรณฯ