ชุมนุมหนังสั้นสังคมศึกษา ม.2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้การถ่ายภาพ
และการสร้างสื่อวิดีทัศน์สนุก ๆ กันเถอะ