homeชุมนุมหนังสั้นสังคมศึกษา ม.2
personperson_add
ชุมนุมหนังสั้นสังคมศึกษา ม.2

ผู้สอน
นำพล ชัยพิชิต
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชุมนุมหนังสั้นสังคมศึกษา ม.2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11412

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้การถ่ายภาพ
และการสร้างสื่อวิดีทัศน์สนุก ๆ กันเถอะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)