ชุมนุมหนังสั้นสังคมศึกษา ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้การถ่ายภาพ
และการสร้างสื่อวิดีทัศน์สนุก ๆ กันเถอะ