ห้องนิเทศ
ผู้สอน

นาย กฤตพล ชุมสกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ห้องนิเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1143

สถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑

คำอธิบายชั้นเรียน

นิเทศการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.