เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

426-355 Geography of Natural Resources and Environmental Management

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สถานการณ์และแนวโน้มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวคิดในการอนุรักษ์และหลักการบริหารจัดการโดยเน้นพื้นที่ และ/หรือปัญหาสำคัญ สาเหตุและการแก้ไข