homeมัธยมปลาย
personperson_add
มัธยมปลาย

ผู้สอน
person
นาย ศิรสิทธิ์ ป้อมสุวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมปลาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1144

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนทดลอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)