ทักษะภาษาไทยพื้นฐาน ปวส.บัญชี4/1
ผู้สอน

คุณครูพูนสวัสดิ์ ศรีเกษ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ทักษะภาษาไทยพื้นฐาน ปวส.บัญชี4/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11440

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

ทักษะภาษาไทยพื้นฐาน 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.