homeทักษะภาษาไทยพื้นฐาน ปวส ช่างยนต์4/1
personperson_add
ทักษะภาษาไทยพื้นฐาน ปวส ช่างยนต์4/1

ผู้สอน
คุณครูพูนสวัสดิ์ ศรีเกษ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทักษะภาษาไทยพื้นฐาน ปวส ช่างยนต์4/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11441

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทักษะภาษาไทยพื้นฐาน ปวส ช่างยนต์4/1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)