ผู้สอน
คุณครูพูนสวัสดิ์ ศรีเกษ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ทักษะภาษาไทยพื้นฐาน ปวส คอมพิวเตอร์4/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11442

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น


คำอธิบายชั้นเรียน

ทักษะภาษาไทยพื้นฐาน ปวส คอมพิวเตอร์4/1