homeทุ่งหญ้าและการจัดการทุ่งหญ้า (ปวส. สัตวศาสตร์ / ประชาชน)
personperson_add
ทุ่งหญ้าและการจัดการทุ่งหญ้า (ปวส. สัตวศาสตร์ / ประชาชน)

ผู้สอน
นาย ศุภฤกษ์ เสริมสุข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ทุ่งหญ้าและการจัดการทุ่งหญ้า (ปวส. สัตวศาสตร์ / ประชาชน)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11445

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้น ปวส. (สัตวศาสตร์ / ประชาชน) สาขาวิชา สัตวศาสตร์ แผนกวิชา สัตวศาสตร์ ประเภทวิชา เกษตรกรรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)