โครงงานคอมพิวเตอร์ ง21201
ผู้สอน

จีรณินท์ ไชยคำ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โครงงานคอมพิวเตอร์ ง21201

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11447

สถานศึกษา
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนพิเศษ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.