homeโครงงานคอมพิวเตอร์ ง21201
personperson_add
โครงงานคอมพิวเตอร์ ง21201

ผู้สอน
จีรณินท์ ไชยคำ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โครงงานคอมพิวเตอร์ ง21201

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11447

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาโครงงานคอมพิวเตอร์  ห้องเรียนพิเศษ 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)