รายวิชา ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ผู้สอน
นาย ธนเดช วิไลรัตนากูล
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
รายวิชา ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รหัสวิชา
1145

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมแพศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1,3,5,7,9 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554 ระยะเวลา 10 สัปดาห์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books