เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

5009101 งานช่างเกษตรเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

นักศึกษา รหัส 5831500801