ชิดชนก 5/11

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้มีนักเรียนห้อง ม.5/11 เป็นผู้เรียน