ผู้สอน
นางสาว ชิดชนก ซ้อมวงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชิดชนก 5/11


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1146

สถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้มีนักเรียนห้อง ม.5/11 เป็นผู้เรียน